Một số thành phố điều chỉnh quy định thị trường bất động sản và được chấp thuận để không liên quan đến các hạn chế mua

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-01-28 01:23:15
立减268元:腾讯视频+京东PLUS会员年卡128元近期新低|||||||

腾讯视频会员年卡一样平常卖价 198 元,京东 PLUS 会员年卡一样平常卖价 198 元。本次腾讯视频年夜促,单会员年卡限时低至 128 元:面此前去(需脚机 App 端翻开)。

* 本次举动款【腾讯视频会员】,没有撑持 TV 端。

image.png

若是仅需腾讯视频会员,京东现卖 89 元 / 年,更划算:

Alternate Text京东腾讯视频 VIP 会员 12 个月0 面、10 面、14 面、20 面劣惠券 8 千张89 元(14 面,20 面发 10 元券)中转链接

•  腾讯视频 + 京东 PLUS 会员年卡 = 128 元:面此前去

【告白】

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands