Các từ khóa của Hội nghị Đô thị hóa: Đô thị hóa Đảm bảo Tài trợ Chuyên sâu cho Đất đai | Đô thị hóa | Từ khóa | Đồng bộ hóa

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-01-19 16:00:24
伴插¢ㄩㄥ甯娑锛涓惰В惧轰杩ュ拌タ茬┖璇衡|||||||

锛棰锛蹇璁锛陪插¢ㄩㄥ甯娑锛涓惰В惧轰杩ュ拌タ茬┖璇衡锛

缃蹇璁版咕涓舵陪荤娑锛插ㄩㄤ澶╋28ワ甯娑绉帮瑙f惧涓惰-9淇″规轰澶╀杩ュ拌タ茬┖璇衡陪插¢ㄩㄥ搴璋寮圭О锛浣涓哄瀵癸绌哄娲鹃g┖涓宸¢诲靛搴瀵癸垛骞挎椹辩烩锛茬┖瀵煎脊杩界

瀵逛瑙f惧哄虹板ㄥ版捣涓浜锛涓ㄦ烘陪诲瑷浜哄ユ绌哄澶ф℃惧氨娴风┖靛澶宸¤琛ㄨ璇琛ㄧず锛版咕堕灞宀灞挎涓介绁d茬涓ㄥ锛涓藉澶宸¤瀹ㄦe娉锛瀵瑰版捣瀹ㄥ舰垮缁存ゅ藉朵富瑕蹇瑕琛ㄣ洪ㄩ冲藉璐ヤ扮瑁娲诲锛虫藉朵富瀹ㄥ棰瀹达崇淮ゅ版捣板哄骞崇ǔ瀹

xwliu ユ锛缃 璐d换缂杈锛姝_NN4113

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands