Hơn mười tỉnh, thành phố đã công bố danh sách sinh kế năm 2018, những thay đổi này sẽ liên quan mật thiết đến bạn

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-01-27 05:48:16
谷歌Android11Beta1上GooglePay无法正常工作|||||||

IT之家6 月 11 日动静  谷歌曾经起头推收 Android 11 Beta 1 体系更新,带去了很多新功用,那些新功用能够会诱使某些用户挑选晚期版本。可是,若是您常常依靠 Google Pay,则能够如今该当制止晋级到 Android 11 Beta。

中媒 9to5 Google 报导,关于新版本的 Android,Google Pay 有面成绩,出格是触及使用法式中内置的 NFC 付出处理计划时。那是出于平安思索,因而,晚期版本的 Android 或平安办法受益的 Android 版本是没法运转 Google Pay 的。

IT之家领会到,Google Pay 正在 Android 11 Beta 上没法一般运转,最少正在此第一个版本中没法一般运转。若是您是第一次测验考试设置新装备,则当测验考试考证银止卡付款时,该历程将失利。别的,正在更新至 Android 11 Beta 之前,利用已设置 Google Pay 装备将正在短工夫内事情,但几个小时后将呈现以下告诉,表白 Google Pay 撑持已中止。

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands