Chủ tịch Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại Boao hôm nay

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-02-25 22:07:48
类Unix系统FreeBSD11.4正式发布|||||||

FreeBSD 11.4 曾经公布,那是  stable/11 分收的第五个也是最初一个版本。FreeBSD 是一种自在类 Unix 操纵体系,是由颠末 BSD、386BSD 战 4.4BSD 开展而去的类 Unix 的一个主要分收。

更新明面:

clang、llvm、lld、lldb 战 Compiler-rt 适用法式和 libc++ 已更新为下游版本 10.0.0

OpenSSL 已更新至版本 1.0.2u

Unbound 已更新至版本 1.9.6

pkg(8) 适用法式已更新至版本 1.13.2

KDE 桌里情况已更新至版本 5.18.4.1.19.12.3

GNOME 桌里情况已更新至版本 3.28

撑持重定名 ZFS 书签

增加 certctl(8) 适用法式

对用户态使用法式的一些功用增加战更新

如今,正在一切 FreeBSD 版本中皆将挨印对未来版本中弃勤奋能的正告

已为 RFC 6649 战 8429 中弃用的 Kerberos GSS API 算法增加了正告

FreeBSD 11.4-RELEASE 现已供给给 amd64、i386、powerpc、powerpc64、sparc64、armv6 战 aarch64 等系统架构。

更新申明:https://www.freebsd.org/releases/11.4R/announce.html

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands